Rekreační chaty v lese

Rekreační chaty v lese

Soubor rekreačních chat se nachází v Brně nad přehradou v lokalitě. Chaty jsou obklopené lesem a leží přímo na hraně zlomu terénu. Dle územního plánu se jedná o území stabilizované a o plochu stavební, určenou pro objekty pro individuální rekreaci.

Cílem bylo upravit stávající rekreační chaty tak, aby jejich využití bylo maximální, ale aby zároveň splňovaly všechny požadavky územního plánu

Stávající rekreační chaty jsou obklopeny lesem. Řešené území je svažité, chaty leží na terénním zlomu jižního svahu.

Navrženo je dvoj- až trojnásobné zvětšení užitné podlahové plochy. Chaty budou ve stávajícím půdorysu podsklepeny a doplněny o obytné podkroví, tak aby nadzemní část nepřesáhla objem 230 m3. Vstupy, terasy a vnitřní dispozice budou upraveny tak, aby poskytovaly co největší soukromí a přitom nerušili ostatní. Zásahy do terénu budou minimální, aby byl přírodní rámec lesa co nejméně dotčený. Chaty budou odděleny pouze živými ploty. Vzniknou tři chaty střední velikosti, jedna velká chata a jedna chata malá.

Architektonická koncepce jde o malý domeček s velkými okny, který se ztrácí v lese.

Šikmé linie fasád, vertikální dřevěná prkna splývají se stromy.

Koncepce interiéru – bílé stěny, dveře a vestavěný nábytek. Dřevěné podlahy a schodiště. Černá krbová kamna a barevný solitérní nábytek.

Prostorové řešení velké chaty je jeden prostor od haly v suterénu až do podkroví. Průhledy do krajiny v různých výškách.

Na tomto projektu jsem spolupracovala s MAUR architekti

Cena

Klíčové parametry nemovitosti

Vyhledání příležitosti
Zadání pro architekta
Koordinace projektu
Projektová dokumentace