Myslivecká chata u lesa

Myslivecká chata u lesa

Chatu jsou opět v kurzu. Pokud právě Vy po jedné toužíte ráda Vám ji podrobně představím.

Historie 1960 – současnost

Původní stavba byla postavena v 60. letech 20. století pro myslivecký svaz. Následně byla kompletně rekonstruována v r. 1997.

Byla provedena sanace včetně izolace proti zemní vlhkosti. Dřevěné stropy nad sklepem a malým sklípkem byly nahrazeny montovaným ŽB stropem do ocelových nosníků.

Celá chata byla zateplena, venkovní stěny obloženy dřevěnými palubkami, natřeny a vnitřní stěny a podhledy obloženy sádrokartonem. V celé chatě byly položeny nové podlahy.

Znovu byl postaven komín, provedena nová střecha z pozinkovaného plechu a následně proveden ochranný nátěr střechy a okapních žlabů.

V souvislosti s touto rekonstrukcí byla na pozemku vybudována studna čerpající vodu z hloubky cca 25 m. V současné době není tato studna využívána.

Současně byly obnoveny venkovní úpravy – opěrné kamenné zdi, kamenné dlažby, schodiště z obecní přístupové cesty a vydlážděny chodníky v okolí chaty. V roce 2016 byl na pozemku postaven kovový zahradní domek Duramax, řady Titan.

A co je největší výhodou, že v r. 2015 byla chata připojena na veřejný vodovod pitné vody a současně odkanalizována do místní ČOV.

V následujících letech byly prováděny běžné opravy, nátěry venkovních stěn, opravy dlažeb a údržba okolní zeleně. V současné době chata vyžaduje opravu venkovních omítek spodní stavby, případně obnovu poškozených nátěrů stěn a střechy.

Konstrukce stavby

Stavba je částečně podsklepena, základy a stěny sklepu jsou z prostého betonu proloženého kamenem. Vlastní sklep je půdorysně shodný s plochou kuchyně a pokoje.

Přístup do sklepa je dřevěným poklopem z místnosti kuchyně a přineseným žebříkem.

Světlá výška sklepu činí cca 160 cm, sklep není v současné době využíván. V ploše odpovídající půdorysu ložnice je malý sklípek přístupný z venku plechovými dvířky.

Konstrukce podlahy v místnostech pokoje a ložnice je provedena cementovým potěrem, na němž je položen zátěžový koberec. Strop nad kuchyní, pokojem a ložnicí je dřevěný trámový s podhledem, zateplením a obložený sádrokartonem.

Konstrukce krovu je jednoduchá vazba s deštěním a izolací proti vodě a atmosférické vlhkosti. Podlaha v zádveří je z teracových dlaždic uložených do podkladní vrstvy z pórobetonových panelů a písku. Podlaha v místnosti WC a umývárny je z prostého betonu a z kabřincové dlažby.

Svislé stěny jsou vybudovány z kulatiny průměru 20 cm, z vnitřní strany oboustranně zatepleny a obloženy sádrokartónem. Venkovní strana nosných stěn je obložena dřevěnou palubkou a natřena vodovzdorným nátěrem. Celková tloušťka venkovních stěn činí 30 cm.

Světlá výška obytných místností činí 212 cm, max. světlá výška v podkroví činí 205 cm.

Použitá dřevěná jednoduchá okna s dvojitým sklem jsou ochráněna venkovním okenicemi.

Střecha je provedena z pozinkovaného plechu včetně okapních žlabů a po uplynutí potřebné lhůty natřena ochranným zeleným nátěrem.

Vytápění chaty je v současné době řešeno elektrickými přímotopy. Chata má řádně zkolaudovaný komín na lokální vytápění, které není v současnosti instalováno.

Do chaty je zaveden elektrický proud pro napětí 220 V a motorový proud pro napětí 380 V.

Chata má k dispozici anténu na příjem televizního signálu.

Pitná voda je přivedena na WC (možno zbudovat i sprchu), do umyvadla v místnosti WC a dřezu v kuchyňské lince.

Příprava teplé vody je v budoucnosti možná, v současné době je limitována nedostatečně dimenzovanou elektrickou instalací.

Pro přípravu jídla je k dispozici kuchyňská linka s dřezem a dvoukolovým elektrickým vařičem, resp. varnou konvicí.

Okolní pozemek 

Součástí nemovitosti je pozemek p.č. 653/3, který je na rovné části částečně zatravněn, částečně osázen okrasnými rostlinami a dřevinami.

Svažitá část pozemku je pro běžné využití málo vhodná. Na této části jsou udržovány vzrostlé zdravé jehličnaté stromy (4 smrky a 5 borovic). Tyto stromy vytváří příjemné přirozené prostředí lesa a přispívají k dobrému ovzduší v okolí chaty.

Všechny zatravněné plochy jsou pravidelně řádně udržovány. Keře a ostatní vegetace jsou pravidelně ošetřovány.

Obec Přibyslavice

Přibyslavice leží v nadmořské výšce 483 – 518 m.

Název obce je patrně odvozen od osobního jména „Přibyslav“. Vesnice je velmi stará, již od roku 1048 byla s “ újezdem Domášovským“ darována knížetem Břetislavem Rajhradskému klášteru. První písemná zmínka o obci je z roku 1175. Byla to typická slovanská osada rozložená v nerovném terénu skrytém mezi lesy. Nedaleko vedla prastará cesta spojující Jihlavu s Brnem, tedy Čechy s Moravou. Obec se rozkládá na svazích Přibyslavického potoka. Tvoří ji veliká nepravidelná náves, na níž jsou přilehlé domy se  zahradami, rybník a zvonička. V obci býval panský hostinec, kovárna, palírna kořalky, mlýn s pilou, myslivna a v údolí několik rybníků. Na okraji Přibyslavic byla vystavěna v 80. letech 18. století říšská silnice z Brna do Jihlavy. Obec souvisela s osadou Otmarov, založenou proboštem Otmarem Konrádem Rajhradským, který r. 1786 zdejší poplužní dvůr zrušil a na „familie“ rozdělil (v některých původních domech jsou dosud zachované klenby). Osadu tvoří dvě kolmé uličky, stavení bývalého panského dvora jsou identifikovatelná dodnes.

V roce 1960 se s Přibyslavicemi sloučil Radoškov jako obecní část. Název této bývalé obce je odvozen od osobního jména Radoch (Radošek). První písemná zmínka je z roku 1255. Byl také majetkem kláštera Rajhradského – býval zde panský dvůr. Radoškov leží na vyvýšeném výběžku nad soutokem Bílého a Přibyslavického potoka. Osadu tvořila jedna ulice a náves s bývalou venkovskou školou, postavenou v r. 1899 a uzavřenou v r.1960, zvonicí, hasičským skladištěm a obecní studnou, ostatní domy jsou roztroušeny na svazích. K Radoškovu náleží také samoty Borkovcova pila a Spálený Mlýn.

prodáno
Cena 2.200.000 Kč Kč

Klíčové parametry nemovitosti

ZP 40 m2
okolní pozemek 377 m2
voda, elekřina, kanalizace
vlastní studna, sklep
přístup i příjezd po obecní komunikace
parkování 30 m od chaty
1997 kompletní rekonstrukce
dobrý technický stav